Akčný tovar
luger
Akcia
€0,25

Balenie 50 ks. 

Kód: 93
alx
Akcia Novinka
€4 199
Kód: 45

Zbrane pre poľovníkov , armádu či jednotlivca

POZOR !

Tento obchod neuzatvára zmluvu na diaľku (napr. prostredníctvom web stránky, e-mailu, poštovej objednávky na dobierku, a pod.), ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane a/alebo streliva kategórie A, B, C, nákup a predaj expanznej zbrane, nákup a predaj zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z.z. a/alebo nákup a predaj zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C. Pokiaľ sú v prehľade tovaru uverejneného na našej webstránke, resp. v našich katalógoch, uvedené zbrane a strelivo do nich kategórie A, B, C, expanzné zbrane, zbrane kategórie D podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z.z. a zbrane, ktoré boli znehodnotené zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C, tento prehľad slúži len pre orientáciu v našej ponuke tovarov, nie je však záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.

Kupujúci, je v týchto prípadoch v zmysle zákona povinný uzatvárať zmluvu o kúpe zbrane a streliva do nej, výlučne osobne, a v prípade odoslania akéhokoľvek formulára na tejto webstránke vyjadrí len svoj záujem o daný tovar. Samotné uzavretie kúpnej zmluvy nastane po dohode na osobnom stretnutí so zástupcami spoločnosti SAKRA ARMS s.r.o.

Späť do obchodu